ÉPÜLETDIAGNOSZTIKA

OLDALTÉRKÉP
SOCIAL
CÍM Jerikó u. 24 Debrecen
KAPCSOLAT info kukac saletromdoktor pont hu + 36-30-9 458-636
     
1

Az  

épületdiagnosztika  

az  

épület  

és  

szerkezeti  

részei  

állapotának,  

állapotváltozásainak  

tünetei  

alapján  

különféle

módszerekkel  

és  

vizsgálatokkal  

történő  

megállapítása  

úgy,  

hogy  

annak  

megfelelően  

a  

szükséges  

épületfenntartási

feladatok  

meghatározhatók  

legyenek.  

Az  

épületet  

szerkezeteinek,  

szerkezeti  

részeinek  

összefüggésében  

szabad

vizsgálni, amit csak megfelelő felkészültségű és gyakorlott szakember végezhet.

A szakértő a szerkezetet:

- szemrevételezi,

- roncsolásmentes  roncsolásos vizsgálattal keresi a szerkezeti hibákat és azok okait.

Nem csak nekünk embereknek van szükségünk egészséges életre. Amikor   a   házak   nedves   falain   megjelenik   a   salétrom,   az   már   a   falazat “egézségkárosodását”   jelenti.   Mint   mindenben,   itt   is   olcsóbb   megoldás   a megelőzés.   Az   épületeinknél,   ezt   épületdiagnosztikai   eljárásokkal   tudjuk vizsgálni.   Ez   történhet   hőkamerával,   vagy   egyéb   műszeres   vizsgálattal. Debrecenben   és   környékén   fokozottabban   találkozunk   salétromos,   nedves, penészes   falazatokkal.   Ez   azzal   van   összefüggésben,   hogy   régebben   sokkal kevesebb   gondot   fordítottak   a   talajnedvesség   elleni   szigetelésre,   és   ezen   a környéken  a  talajvíz  meglehetősen  magasan  van.  Tehát,  az  ingatlanok  állapotát  is  folyamatosan  szemmel  kell  kísérnünk, és az teljesen mindegy, hogy egy kisebb lakás, vagy egy nagyobb ház.Nem  csak  a  hőszigetelés  fontos  egy  épületben,  hanem  a  vízszigetelés  is.  Mert  ha  károsodott,   vagy  nincs  talajvíz,  talajpára elleni   vízszigetelés,   akkor   bizony   könnyen   átnedvesednek   az   épületek   falai.   A   nedves   fal   pedig   egészségtelen körülményeket teremt. Társaságunk  rendelkezik  olyan  speciális  mérőeszközökkel  és  műszerekkel,  amellyel  hiteltérdemlően  meg  tudjuk  állapítani, hogy  a  falban  mekkora  a  nedvesedés.  Ezek  a  speciális  műszerek  kimutatják  a  falban  lévő  többlet  vízmennyiséget  még akkor is, ha a felülete érintésre száraznak tűnik.
Az ingatlanérték-becslés  nem    egzakt    tudomány,    nem    csupán    matematikai    modelleket    alkalmazó    szakma,    hanem    bizonyos    mértékig látnokság,   jövőkutatás   is.   Abban   az   értelemben   igaz   mindez,   hogy   a   vagyontárgy   piaci   értékét   csak   akkor   lehet biztosan tudni, ha az már elkelt. Az   értékbecslési   problémák   megoldásához   azonban   mégiscsak   nélkülözhetetlen   a   matematika   bizonyos   szintű alkalmazása.   Az   értékbecslés   egyrészt   rögzíti   és   dokumentálja   mindazokat   a   tényeket,   melyek   befolyásolják   az ingatlan   értékét.   Ilyenek:   az   ingatlan   fekvése,   telekterületének   építési   hatósági   besorolása,   az   építmény   műszaki állapota   stb.   Meghatározhatja   ezen   túlmenően   mindazokat   az   ingatlan   közelebbi   és   távolabbi   környezetében   ható tényezőket, melyek kihathatnak az ingatlan forgalmi értékére. Így   foglalkozhat   a   település   közlekedési   viszonyaival,   országos   (nemzetközi)   megközelítésének   lehetőségeivel,   a térségre   vonatkozó   fejlesztési   elképzelésekkel   is.   A   feltárt   és   lehetőség   szerint   dokumentált   műszaki,   jogi   és   egyéb tényekből    történő    kiindulás    mellett    az    értékbecslő    meghatározza    az    ingatlan    forgalmi    értékét.   A    forgalmi    érték meghatározásához   az   értékbecslő   a   konkrétumok   mellett   az   adott   ingatlan   tipusra   és   adott   fekvésre   vonatkoztatható forgalmi értéket határozza meg. Ehhez   a   tényleges   keresleti-kinálati   viszonyok   illetőleg   az   adott   térség   hatóságilag   regisztrált   (illetékkiszabásra bejelentett) ingatlan adásvételek összehasonlító adatainak vizsgálata szükséges.
MŰSZAKI ELLENŐRZÉS Építész műszaki ellenőrzés, magas és mélyépítési területeken.

ÉPÜLETTERVEZÉS

2 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY

Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM, és az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletet. A 176/2008-as számú kormányrendelet előírja, hogy minden 2009. január 1. után indult építkezés tekintetében kötelező az energetikai tanúsítás megléte. Az épületnek legkésőbb a használatbavételi engedély kiadásakor rendelkeznie kell az energetikai tanúsítással. A lakás zöldkártya megléte 2012. január 1 után egyéb más esetekben is kötelezővé vált.
NAVIGATION
SOCIAL
ADDRESS Address line 1 Town /CityCounty/State
CONTACT e: yourname@yourdomain f: 01234 000001

HEADING TEXT

A LINE OF SUBHEADING TEXT Dolor laboris consequat enim. Elit ut exercitation est ex, sint eu est consectetur. Dolore voluptate, magna id ut deserunt esse Magna adipisicing sed dolor elit eu ut in nostrud ea pariatur reprehenderit? In sit duis tempor quis nisi commodo culpa dolor ut. Aliqua deserunt reprehenderit elit nulla
  

Az  

épületdiagnosztika  

az  

épület  

és

szerkezeti       

részei       

állapotának,

állapotváltozásainak  

tünetei  

alapján

különféle          

módszerekkel          

és

vizsgálatokkal  

történő  

megállapítása

úgy,    

hogy    

annak    

megfelelően    

a

szükséges               

épületfenntartási

feladatok                 

meghatározhatók

legyenek.             

Az              

épületet

szerkezeteinek,                  

szerkezeti

részeinek  

összefüggésében  

szabad

vizsgálni,     

amit     

csak     

megfelelő

felkészültségű         

és         

gyakorlott

szakember végezhet.

A szakértő a szerkezetet:

- szemrevételezi,

-    

roncsolásmentes    

    

roncsolásos

vizsgálattal     

keresi     

a     

szerkezeti

hibákat és azok okait.

Nem csak nekünk embereknek van szükségünk egészséges életre. Amikor   a   házak   nedves   falain   megjelenik   a   salétrom,   az   már   a   falazat “egézségkárosodását”   jelenti.   Mint   mindenben,   itt   is   olcsóbb   megoldás   a megelőzés.   Az   épületeinknél,   ezt   épületdiagnosztikai   eljárásokkal   tudjuk vizsgálni.   Ez   történhet   hőkamerával,   vagy   egyéb   műszeres   vizsgálattal. Debrecenben   és   környékén   fokozottabban   találkozunk   salétromos,   nedves, penészes   falazatokkal.   Ez   azzal   van   összefüggésben,   hogy   régebben   sokkal kevesebb   gondot   fordítottak   a   talajnedvesség   elleni   szigetelésre,   és   ezen   a környéken  a  talajvíz  meglehetősen  magasan  van.  Tehát,  az  ingatlanok  állapotát  is  folyamatosan  szemmel  kell  kísérnünk, és az teljesen mindegy, hogy egy kisebb lakás, vagy egy nagyobb ház.Nem  csak  a  hőszigetelés  fontos  egy  épületben,  hanem  a  vízszigetelés  is.  Mert  ha  károsodott,   vagy  nincs  talajvíz,  talajpára elleni   vízszigetelés,   akkor   bizony   könnyen   átnedvesednek   az   épületek   falai.   A   nedves   fal   pedig   egészségtelen körülményeket teremt. Társaságunk  rendelkezik  olyan  speciális  mérőeszközökkel  és  műszerekkel,  amellyel  hiteltérdemlően  meg  tudjuk  állapítani, hogy  a  falban  mekkora  a  nedvesedés.  Ezek  a  speciális  műszerek  kimutatják  a  falban  lévő  többlet  vízmennyiséget  még akkor is, ha a felülete érintésre száraznak tűnik.

Meglévő         

épületek,         

önálló

rendeltetési    

egységek,    

lakások

esetén  

az  

energetikai  

tanúsítvány

2012. január 1-jétől kötelező

Az ingatlanérték- becslés  nem   egzakt   tudomány,   nem   csupán matematikai    modelleket    alkalmazó szakma,   hanem   bizonyos   mértékig látnokság,   jövőkutatás   is.   Abban   az értelemben    igaz    mindez,    hogy    a vagyontárgy     piaci     értékét     csak akkor    lehet    biztosan    tudni,    ha    az már elkelt. Az         értékbecslési         problémák megoldásához   azonban   mégiscsak nélkülözhetetlen       a       matematika bizonyos    szintű    alkalmazása.    Az értékbecslés     egyrészt     rögzíti     és dokumentálja         mindazokat         a tényeket,    melyek    befolyásolják    az ingatlan       értékét.       Ilyenek:       az ingatlan    fekvése,    telekterületének építési     hatósági     besorolása,     az építmény     műszaki     állapota     stb. Meghatározhatja    ezen    túlmenően mindazokat    az    ingatlan    közelebbi és    távolabbi    környezetében    ható tényezőket,   melyek   kihathatnak   az ingatlan forgalmi értékére. Így       foglalkozhat       a       település közlekedési   viszonyaival,   országos (nemzetközi)         megközelítésének lehetőségeivel,           a           térségre vonatkozó                           fejlesztési elképzelésekkel     is.     A     feltárt     és lehetőség       szerint       dokumentált műszaki,    jogi    és    egyéb    tényekből történő       kiindulás       mellett       az értékbecslő        meghatározza        az ingatlan   forgalmi   értékét.   A   forgalmi érték         meghatározásához         az értékbecslő   a   konkrétumok   mellett az    adott    ingatlan    tipusra    és    adott fekvésre    vonatkoztatható    forgalmi értéket határozza meg. Ehhez   a   tényleges   keresleti-kinálati viszonyok   illetőleg   az   adott   térség hatóságilag                         regisztrált (illetékkiszabásra             bejelentett) ingatlan                           adásvételek összehasonlító                   adatainak vizsgálata szükséges.
1
3
2
MŰSZAKI ELLENŐRZÉS Építész műszaki ellenőrzés, magas és mélyépítési területeken.

ÉPÜLETDIAGNOSZT

IKA

ÉPÜLETTERVEZÉS